Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
Năm học 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

Đề thi tiếp theo của tỉnh Thừa Thiên Huế được Soạn bài 123 giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học sinh đặc biệt là các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên. Bổ sung đề thi hữu ích này vào tập tài liệu ôn tập và ôn tập kỹ lưỡng cho kì thi tới nhé.
Một số câu hỏi có trong đề thi:

Câu 3: (1,0 điểm)

Cho hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 5 giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất chảy trong trong 2 giờ rồi đóng lại, sau đó mở vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì ta đước ¼ bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?

Câu 5: (3,0 điểm)

Cho tam giác ABC (AB < AC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) và D là hình chiếu vuông góc của B trên AO sao cho D nằm giữa A và O. Gọi M là trung điểm của BC, N là giao điểm của BD và AC, F là giao điểm của MD và AC, E là giao điểm thứ hai của BD với đường tròn (O), H là giao điểm của BF và AD. Chứng minh rằng:

a, Tứ giác BDOM nội tiếp và góc MOD + góc NAE = 180 độ
b, DF song song với CE, từ đó suy ra NE.NF = NC.ND
c, CA là tia phân giác của góc BCE
d, HN vuông góc với AB

Câu 6. (1,0 điểm)

Một cốc nước có dạng hình trụ có bán kính đáy bằng 3cm, chiều cao bằng 12 cm và chứa một lượng nước cao 10 cm. Người ta thả từ từ 3 viên bi làm bằng thủy tinh có cùng đường kính bằng 2 cm vào cốc nước. Hỏi mực nước trong cốc lúc này là bao nhiêu.

Đề thi chi tiết:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Gợi ý đán án “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017