Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019

Chiều nay (7/6), các thí sinh làm bài thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội, thời gian làm bài 120 phút. Dưới đây là gợi ý giải đề.

Xem thêm:

Dưới đây là hướng dẫn giải đề của hệ thống giáo dục hocmai.vn:

Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019
Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019 2
Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019 3
Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019 4
Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019 5

Thảo luận cho bài: Gợi ý giải đề thi Toán vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2018-2019