Sinh trưởng của vi sinh vật

Sinh trưởng của vi sinh vật Dinh dưỡng ni tơ ở thực vật Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  101 SGK Sinh học lớp 10 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)...

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  50 SGK Sinh học lớp 10 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Thế nào là vận...

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (tiếp)

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (tiếp) GIẢI BÀI TẬP BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Dựa vào các con đường lây nhiễm, muốn phòng...

Virut gây bệnh Ứng dụng của virut trong thực tiễn

 Virut gây bệnh Ứng dụng của virut trong thực tiễn Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch (tiếp) GIẢI BÀI TẬP VIRUT GÂY BỆNH  ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM...

Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ

Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ Virut gây bệnh Ứng dụng của virut trong thực tiễn GIẢI BÀI TẬP SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN...

Cấu trúc của các loại Virut

Cấu trúc của các loại Virut Sự nhân lên của Virut trong tế bào chủ GIẢI BÀI TẬP CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN – Em hãy giải...

Quang hợp

 Quang hợp Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (tiếp) GIẢI BÀI TẬP QUANG HỢP I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN Theo em câu nói: “Pha tối...

Hô hấp tế bào (tiếp)

Hô hấp tế bào (tiếp) Quang hợp GIẢI BÀI TẬP HÔ HẤP TẾ BÀO I. CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA A. PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN ▼ Tại sao tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các...