Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017
Năm học 2017-2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

Tiếp tục chuỗi đề thi vào lớp 10 môn Toán các tỉnh trên cả nước năm 2017 là đề thi của tỉnh Bắc Giang. Đề thi bao gồm 5 câu hỏi tự luận tổng hợp kiến thức trong chương trình SGK lớp 9. Nếu ôn tập tốt thì các học sinh sẽ không khó để đạt được điểm 7 và 8.
Chúc các em ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao.

Câu III: Để chuẩn bị cho năm học mới, học sinh hai lớp 9A và 9B ủng hộ thư viện 738 quyển sách gồm hai loại sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó mỗi học sinh lớp 9A ủng hộ 6 quyển sách giáo khoa và 3 quyển sách tham khảo; mỗi học sinh lớp 9B ủng hộ 5 quyển sách giáo khoa và 4 quyển sách tham khảo. Biết số sách giáo khoa ủng hộ nhiều hơn số sách tham khảo là 166 quyển. Tính số học sinh của mỗi lớp.

Câu IV: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (C) tâm O bán kính R. Hai đường cao AE và BK của tam giác ABC cắt nhau tại H (với E thuộc BC, K thuộc AC).

  1. Chứng minh tứ giác ABEK nội tiếp được trong một đường tròn.
  2. Chứng minh CE.CB = CK.CA
  3. Chứng minh góc OCA = góc BAE
  4. Cho B, C cố định và A di động trên (C) nhưng vẫn thỏa mãn điều kiện tam giác ABC nhọn, khi đó H thuộc một đường tròn (T) cố định. Xác định tâm I và tính bán kính r của đường tròn (T), biết R = 3 cm.

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017

Đáp án “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017″Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang năm 2017