Nghị luận về hiện tượng nói tục chửi thề

Đề bài: Nghị luận về hiện tượng nói tục chửi thề Bài Làm Các đề thi nghị luận xã hội khác: 1.“Quý khách không cho trẻ em tiền, bánh kẹo. Trẻ em sẽ bỏ học đi xin tiền, bánh...

Soạn bài Dòng sông mặc áo

TUẦN 30: TẬP ĐỌC SOẠN BÀI DÒNG SÔNG MẶC ÁO A. KĨ NĂNG ĐỌC: Dòng sông mặc áo Bài thơ được sáng tác theo thể lục bát, một thể thơ truyền thống của dân tộc. Âm điệu mượt mà,...