Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 8

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 8 1. Văn bản cần phải có sự thống nhất vì nếu không có sự thống nhất văn bản sẽ bị phân tán, không tập trung vào được vấn đề chính...

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản thông báo I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo: + Khi có một kế hoạch cần triển khai. + Khi có một sự...

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) Tổng kết phần văn Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) 7. Lập bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học ở lớp 8: TT Tên...

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt) Soạn bài: Tổng kết phần văn (tiếp theo) 1. Đọc các đoạn trích: a)Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo: – U đi đâu từ...

Soạn bài: Tống kết phần văn (tiếp theo)

Soạn bài: Tống kết phần văn (tiếp theo) Soạn bài: Tống kết phần văn 3*. Qua các văn bản trong bài 22, 23, 24, 25, 26, có thể thấy:  Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác...

Soạn bài: Văn bản thông báo

Soạn bài: Văn bản thông báo Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo) 1. Khi có một kế hoạch cần được triển khai, người tổ chức...

Soạn bài: Văn bản tường trình

Soạn bài: Văn bản tường trình Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khi có một sự việc xảy ra...

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt Soạn bài: Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt (tiếp theo) I. KIỂU CÂU: NGHI VẤN, CẦU KHIẾN, CẢM THÁN, TRẦN THUẬT, PHỦ ĐỊNH 1. Nhận diện kiểu...

Tổng kết phần văn lớp 8

Tổng kết phần văn lớp 8 Soạn bài: Tống kế phần văn (tiếp theo) 1. Lập bảng thống kê các văn bản Văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở lớp 8: TT Văn bản Tác giả...