Ôn tập phần di truyền học

Ôn tập phần di truyền học Cấu Trúc Di Truyền Của Quần Thể Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  102  SGK Sinh học lớp 12 ****** Bài 1: (Hướng dẫn...

Di truyền y học

Di truyền y học Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  91  SGK Sinh học lớp 12 ******...

Bài tập di truyền người cơ bản

Bài tập di truyền người cơ bản Bài tập lí thuyết và bài tập phần di truyền người cơ bản  Câu 1. Ở người, bệnh và hội chứng nào sau đây xuất hiện chủ yếu ở nam giới mà...

Một số chú ý khi giải bài tập di truyền người

Một số chú ý khi giải bài tập di truyền người Bài tập di truyền người cơ bản Bài viết chọn lọc một số dạng bài tập di truyền người thường gặp như : xác định kiểu gen của...