Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi tiếp theo Soạn bài 123 sưu tầm và giới thiệu đến các bạn học sinh trên cả nước là đề thi môn Toán của thành phố Hải Phòng.
Đề thi bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, có câu hỏi ứng dụng thực tế rất hay trong đề thi này. Cùng làm và khám phá câu hỏi thực tế này nhé.

Câu 3

2, Bài toán có ứng dụng thực tế
“Em có tưởng tượng được hai lá phổi (gọi tắt là phổi) của mình chứa khoảng bao nhiêu lít không khí hay không? Dung tích phổ của mỗi người phụ thuộc vào một số yếu tố, trong đó hai yếu tố quan trọng là chiều cao và độ tuổi.
Sau đây là một công  thức ước tính dung tích chuẩn của phổi người:
Nam: P = 0,057h – 0,022a – 4,23
Nữ: Q = 0,04h – 0,018a – 2,69
Trong đó:
H: là chiều cao tính bằng xentimet
A: tuổi tính bằng năm
P, Q dung tích chuẩn của phổi tính bằng lít
(Toán 7, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2017, t.29)
Bạn Hùng (nam) 15 tuổi, số đo chiều cao của bạn được biết qua hai bài sau:
Chiều cao của bạn Hùng tính bằng xentimet. Đó là số tự nhiên có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2 và hai lần chữ số hàng chục hơn chữ số hàng đơn vị là 4. Tính dung tích chuẩn của phổi bạn Hùng.

Đề thi chi tiết kèm theo đáp chi tiết “Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017
Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán thành phố Hải Phòng năm 2017