Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Hôm nay, Soạn bài 123 giới thiệu đến các bạn học sinh và thầy cô đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của trường THPT Phan Huy Chú năm 2018. Đề thi được bổ sung vào tài liệu tập của các bạn trong kì thi tới.

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi:

Bài 2: Một người đi xe máy từ thành phố A đến thành phố B với một vận tốc định trước. Hai thành phố cách nhau 150 km. Sau khi đi được 1/5 quãng đường thì người đó tăng vận tốc thêm 10km/h trên toàn bộ quãng đường còn lại. Tính vận tốc định trước ban đầu và thời gian di chuyển của người đó biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 36 phút.

Bài 3
2) Cho parabol y = 2x2 và đường thẳng y = x +1

a) Xác định tọa độ các giao điểm A, B của parabol và đường thẳng đã cho

b) Xác định tọa độ điểm C thuộc cung AB của parabol đó sao cho tam giác ABC có diện tích lớn nhất.

Bài 4: Cho tam giác ABC cân tại A, BC = 6, nội tiếp đường tròn (O) đường kính AA’. M là trung điểm của BC,
A’M =2.

a. Tính bán kính của (O)
b. Kẻ đường kính CC’, AK vuông gốc CC’ (K thuộc CC’). Tứ giác AKMC là hình gì? Vì sao?
c. Quay tam giác ABC một vòng quang trục AM. Tính diện tích xung quanh của hình được tạo thành

Đề thi chi tiết:

 

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018

Gợi ý đáp án “Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018”

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán THPT Phan Huy Chú Hà Nội năm 2018