Bố cục bài văn hay ( Phần 1)

Bố cục bài văn hay ( Phần 1) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: So sánh hình tượng Người lính trong hai bài thơ Đồng Chí và Tây Tiến Tác giả:G.S Nguyễn Đăng Mạnh 1) Thân bài...

So Sánh 3 Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam

So Sánh 3 Bản Tuyên Ngôn Độc Lập Việt Nam Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Nét kế thừa và phát triển trong Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch HCM 1. Điểm giống nhau – Khẳng...

Thi sĩ Thế Lữ (Hoài Thanh- Hoài Chân)

Thi sĩ Thế Lữ (Hoài Thanh- Hoài Chân) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Những đặc trưng của ca dao Việt Nam Chính tên là Nguyễn Thứ Lễ. Sinh tháng 10 năm Đinh mùi(1907). Nơi sinh lấy...

Những đặc trưng của ca dao Việt Nam

Những đặc trưng của ca dao Việt Nam Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hai Đứa Bé- Tố Hữu ————— I/.Khái niệm thi pháp văn chương _ Khái niệm thi pháp văn chương nói chung: Thi pháp...

Hai Đứa Bé- Tố Hữu

Hai Đứa Bé- Tố Hữu Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Nhà thơ Huy Cận Tôi không dám mời anh đi xa lạ  Tìm đau thương trong xã hội điêu tàn  Kể làm sao cho hết cảnh...

Nhà thơ Huy Cận

Nhà thơ Huy Cận Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Cách phân tích tác phẩm đạt điểm cao Huy Cận tên thật là Cù Huy Cận, sinh ngày 31/5/1919 tại Hà Tĩnh – học trung học ở Huế...

Cách phân tích tác phẩm đạt điểm cao

Cách phân tích tác phẩm đạt điểm cao Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: So sánh hình tượng Người lính trong hai bài thơ Đồng Chí và Tây Tiến Nhà văn Kim Lân: Bài văn điểm 10...