Buổi Đầu Dựng Nước Và Giữ Nước

Buổi Đầu Dựng Nước Và Giữ Nước  Trên đất nước ta, từ xa xưa đã có người sinh sống. Khoảng vào năm 700 TCN  nước Văn Lang ra đời trên địa phận Bắc bộ và  Bắc trung bộ. Đó...

Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40

  Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng Năm 40 Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Hơn 1000 Năm Dưới Ách Đô Hộ Của Các Triều Đại Phong Kiến Trung quốc ( Từ năm 179 TCN đến năm 938)...

Chiến Thắng Bạch Đằng Năm 938

Chiến Thắng Bạch Đằng Năm 938 Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Buổi Đầu Độc Lập( từ năm 938 đến 1009)- Nhà Ngô- Đinh- Tiền Lê Ngô Quyền quê ở xã Đường Lâm( thị xã Sơn Tây, Hà...

Nhà Lý Dời Đô Ra Thăng Long-Nước Đại Việt

   Nhà Lý Dời Đô Ra Thăng Long-Nước Đại Việt Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Tống Xâm Lược Lần Thứ Nhất ( Năm 981) Năm 1005 Lê Đại Hành mất, Lê...

Nước Đại Việt Thời Nhà Trần ( 1226 đến 1400)

Nước Đại Việt Thời Nhà Trần ( 1226 đến 1400) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Cuộc Kháng Chiến Chống Quân Tống Xâm Lược Lần II ( 1075-1077) của nhà Lý   Đến cuối thế kỉ thứ...