Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ Vùng Bắc Trung Bộ (BTB) là một trong 7 vùng kinh tế được Chính phủ giao...

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Duyên hải Nam Trung Bộ có vị trí quan trọng về Kinh Tế, quốc phòng. Thiên nhiên phong phú tạo điều...

Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (phần 1) Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) Bài 27: Thực hành kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ IV. Tình hình phát triển...

Bài 30: Vùng Tây Nguyên

Bài 30: Vùng Tây Nguyên Xem thêm: Vùng Tây Nguyên (Tiếp) I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Diện tích: 54,7 nghìn km2, (chiếm 16,5% diện tích cả nước) Số dân 5.5 triệu người (6,1% dân...

Bài 31: Vùng Tây Nguyên (tiếp)

Tiết 31 : Vùng Tây Nguyên (tiếp) Xem thêm: Vùng Tây Nguyên (Phần 1) IV. Tình hình phát triển kinh tế 1. Nông nghiệp Giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong cơ cấu kinh tế vùng. a. Trồng trọt:...

Ôn tập Học kì I

Ôn tập Học kì I Địa lý lớp 9 Các yếu tố TD . MNBB ĐB. S.HỒNG BẮC TRUNG BỘ DH. NAM TRUNG BỘ TÂY NGUYÊN Diện tíchDân số 100965km211,5tr người 14806km217,5tr người 51513km210,3tr người 44254km28,4tr người 54475km24,4tr người...

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ

Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ Diện tích: 23,6 nghìn km2, (chiếm 7,5% diện tích cả nước) Dân số: hơn 15,7 triệu...

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp)

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp) IV. Tình hình phát triển kinh tế Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước 1. Công nghiệp Công nghiệp tăng trưởng nhanh...