Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. TÓM TẮT TÁC PHẨM TỰ...

Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt

Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn văn bài: Tổng kết phương pháp đọc – hiểu văn bản văn học 1. Hãy nêu những đặc điểm chung và...

Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập về làm văn

Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập về làm văn Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt 1. Ôn lại những kiến thức về các kiểu văn bản và các...

Hướng dẫn soạn bài: Văn bản quảng cáo

Hướng dẫn soạn bài: Văn bản quảng cáo Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập về làm văn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN Quảng cáo là loại văn bản cung cấp...