Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế Mèn phiêu lưu kí) của nhà văn Tô Hoài. Bài làm 1. Ở tầng nghĩa thứ...

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Con hổ có nghĩa

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về truyện Con hổ có nghĩa Bài làm   Trong nền văn học nước ta, cũng như nhiều nước trên thế giới, song song với các tác phẩm dân gian truyền miệng, có...

Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Lượm của Tố Hữu

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Lượm của Tố Hữu. Bài làm Lượm là bài thơ rất tiêu biểu cho thơ Tố Hữu trên nhiều phương diện, về mặt hình tượng, Lượm là một nhân vật...