Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Mời các bạn tham khảo thêm: Câu 69: Vì Sao Liên Xô Và Mĩ Chấm Dứt Chiến Tranh Lạnh Cả năm : 37 tuần (70 tiết) Học kì I : 19 tuần (36 tiết) Học...

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản) Mời các bạn tham khảo thêm: Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao ) LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN  Cả năm : 37 tuần (53 tiết) Học...

Bài 5: Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất

Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất Mời các bạn tham khảo thêm: Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản) MỤC TIÊU BÀI HỌC – Nhận thức được vũ trụ là vô cùng rộng lớn....

Bài 1: Các Phép Chiếu Bản Đồ

Bài 1: Các Phép Chiếu Bản Đồ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài 2: Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ MỤC TIÊU Nêu rõ được vì sao cần...

Tấm bản đồ đầu tiên mô tả chính xác thế giới

Tấm bản đồ đầu tiên mô tả chính xác thế giới Được vẽ từ 500 năm trước rồi nhanh chóng đi vào quên lãng, một tấm bản đồ đã cho con người thấy được hình ảnh chính xác nhất...