Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Mời các bạn tham khảo thêm: Câu 69: Vì Sao Liên Xô Và Mĩ Chấm Dứt Chiến Tranh Lạnh Cả năm : 37 tuần (70 tiết) Học kì I : 19 tuần (36 tiết) Học...

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản) Mời các bạn tham khảo thêm: Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao ) LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN  Cả năm : 37 tuần (53 tiết) Học...

Bài 5: Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất

Vũ trụ, hệ mặt trời và trái đất Mời các bạn tham khảo thêm: Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản) MỤC TIÊU BÀI HỌC – Nhận thức được vũ trụ là vô cùng rộng lớn....

Bài 1: Các Phép Chiếu Bản Đồ

Bài 1: Các Phép Chiếu Bản Đồ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài 2: Một Số Phương Pháp Biểu Hiện Các Đối Tượng Địa Lý Trên Bản Đồ MỤC TIÊU Nêu rõ được vì sao cần...