Phương pháp giải bài tập về anken

Phương pháp giải bài tập về anken Bài viết dưới đây nhằm khắc sâu kiến thức lý thuyết cho học sinh, từ đó vận dụng lý thuyết vào giải các dạng bài tập phổ biến về anken Mời các...

BT tự luận lập CTPT hợp chất hữu cơ

BT tự luận lập CTPT hợp chất hữu cơ Bài viết tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập tự luận về phương pháp xác định CTPT của hợp chất hữu cơ BIỆN LUẬN XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HỢP...

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP thể tích

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP thể tích Phương pháp thể tích là một phương pháp rất phổ biến khi giải bài tập về xác định công thức phân tử của hợp chất hữu cơ. Cùng...

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP biện luận

Lập CTPT hợp chất hữu cơ Đây là phương pháp giải bài toán mà đề bài cho không đủ giả thiết để giải quyết bài toán bằng hai phương pháp trên (khối lượng hay thể tích). Mời các bạn...

Phản ứng cộng Hidro

Phản ứng cộng Hidro Phản ứng cộng hidro là một loại phản ứng đặc trưng của hidrocacbon không no. Vậy giải bài tập liên quan đến phản ứng cộng hidro như thế nào? Cùng tìm hiểu bài viết dưới...

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng

Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào PP khối lượng Đây là dạng toán cơ bản nhất mà yêu cầu tất cả các đối tượng học sinh phải nắm bắt được. Mời các bạn học sinh tham khảo...

Phương pháp viết CTCT của ankan

Phương pháp viết CTCT của ankan Công thức cấu tạo cho ta biết thứ tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử. Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Lập CTPT hợp chất hữu cơ dựa...