Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 181 Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai...

Cơ chế điều hoà sinh sản

Cơ chế điều hoà sinh sản Quá trình sinh tinh hoặc sinh trứng ở động vật được điều hoà bởi các hooc môn I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH VÀ SINH TRỨNG 1. Cơ chế điều hòa sinh...

Sinh sản vô tính ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật Cơ chế điều hoà sinh sản Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có...

Sinh sản hữu tính ở động vật

Sinh sản hữu tính ở động vật Sinh sản vô tính ở động vật Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội...

Sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản hữu tính ở thực vật Sinh sản hữu tính ở động vật Có sự kết hợp của giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thông qua thụ tinh tạo hợp tử (2n) I. PHÂN BIỆT SINH...

Sinh sản vô tính ở thực vật

Sinh sản vô tính ở thực vật Sinh sản hữu tính ở thực vật Sinh trưởng ở thực vật diễn ra như thế nào ? Ở động vật có các hình thức sinh sản như thế nào ? I. Khái...