Soạn bài: Động Phong Nha

Động Phong Nha I. VỀ THỂ LOẠI Cũng như các văn bản Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử hay Bức thư của thủ lĩnh da đỏ, Động Phong Nha cũng được xem là một văn bản nhật...

Soạn bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài: Động Phong Nha I. VỀ TÁC GIẢ Năm 1854, Tổng thống thứ 14 của nước Mĩ là Phreng-klin Pi-ơ-xơ muốn người da...

Soạn bài: Viết đơn

Viết đơn Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 1. Khi nào cần viết đơn? a) Đọc các ví dụ sau đây và trả lời câu hỏi: (1) Khi...

Soạn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Soạn bài: Viết đơn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Lỗi thiếu chủ ngữ a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các...

Soạn bài: Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử

Soạn bài: Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Ôn tập văn miêu tả I. VỀ THỂ LOẠI 1. Về tính chất, văn bản nhật dụng đề...

Soạn bài: Ôn tập văn miêu tả

Soạn bài: Ôn tập văn miêu tả Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Cầu Long Biên – Chứng nhân lịch sử 1. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả trong đoạn văn sau: Sau...

Soạn bài: Ôn tập truyện và ký

Soạn bài: Ôn tập truyện và ký Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Ôn tập văn miêu tả 1. Lập bảng thống kê các tác phẩn truyện và kí hiện đại đã học. STT Tên...

Soạn văn bài: Câu trần thuật đơn có từ Là

Soạn văn bài: Câu trần thuật đơn có từ Là Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Ôn tập truyện và ký I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của câu trần thuật đơn...

Soạn bài: Lao xao

Soạn bài: Lao xao Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn văn bài: Câu trần thuật đơn có từ Là I. VỀ TÁC GIẢ 1. Nhà văn Duy Khán (tên đầy đủ: Nguyễn Duy Khán) sinh năm...

Soạn bài: Lòng yêu nước

Soạn bài: Lòng yêu nước Mời các bạn học sinh tham khảo thêm bài: Soạn bài: Câu trần thuật đơn I. VỀ TÁC GIẢ 1. I-li-a Ê-ren-bua (1891-1967) là nhà văn ưu tú, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của...