Vận chuyển các chất qua màng sinh vật

Vận chuyển các chất qua màng sinh vật Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  50 SGK Sinh học lớp 10 ****** Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Thế nào là vận...

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. Tác nhân gây bệnh rất đa dạng : có thể là vi khuẩn, vi nấm, động vật nguyên...

Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ

Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch Trong tế bào vật chủ, virus nhân lên như thế nào ? các virus khác nhau thì quá trình nhân lên có khác...

Cấu trúc các loại virus

Cấu trúc các loại virus Virus gây bệnh và ứng dụng của virus trong thực tiễn Virus là thực thể chưa có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ chỉ quan sát được dưới kính hiển vi...

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật Vi sinh vật là những cơ thể có kích thước nhỏ bé, vậy kích thước cơ thể có...