Đề Toán vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên ở Hà Nội năm 2017-2018

Đề thi mốn toán và lớp 10 chuyên toán trường chuyên ở Hà Nội.

Trong 150 phút, thí sinh sẽ phải làm 5 câu, trong đó câu hình học chiếm 3 điểm, còn lại 1-2,5 điểm.

Thảo luận cho bài: Đề Toán vào lớp 10 chuyên Toán trường chuyên ở Hà Nội năm 2017-2018