Hồ Quý Ly Và Chuyện Tình Duyên Kỳ Lạ

Hồ Quý Ly Và Chuyện Tình Duyên Kỳ Lạ Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Nguyễn Trãi – Anh Hùng Dân Tộc Hồ Qu‎ý Ly, trước có tên là L‎ý Qu‎ý Ly, tự là L‎ý Nguyên, sinh...

Bài 8: CMT8 1945 Và Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa

CMT8 1945 Và Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa BÀI 8: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP CỦA NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài 9: Công Cuộc Xây Dựng Chính...

Bài 7: Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc ( 1939 – 1945)

Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc ( 1939 – 1945) BÀI 7: PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRONG GIAI ĐOẠN TỪ THÁNG 9/1939 ĐẾN THÁNG 3/1945 Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài 8: CMT8 1945 Và Nước...

Bài 6: Cuộc Vận Động Dân Chủ ( 1936- 1939)

Cuộc Vận Động Dân Chủ ( 1936- 1939) Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Bài 7: Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc ( 1939 – 1945) 1. Tình hình thế giới và trong nước sau cuộc khủng...

Bài 3: Phong Trào CMVN Trước Khi Thành Lập Đảng CSVN

Phong Trào CMVN Trước Khi Thành Lập Đảng CSVN BÀI 3: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC THÀNH LẬP ĐẢNG (1925 – 1930) Sự phát triển của khuynh hướng cách mạng vô sản và phong trào công nhân....