Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú Xương (mẫu 1)

Phân tích bài thơ Thương vợ của Tú Xương (mẫu 1) Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích truyện Mỵ Châu Trọng Thủy Hướng dẫn phân tích: I/Mở bài Tú Xương là nhà thơ hiện thực...

Phân tích truyện Mỵ Châu Trọng Thủy

Phân tích truyện Mỵ Châu Trọng Thủy Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích Nỗi thương mình của Thuý Kiều Hướng dẫn phân tích: Truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thủy là một trong những câu...

Phân tích Nỗi thương mình của Thuý Kiều

Phân tích Nỗi thương mình của Thuý Kiều Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Hướng dẫn phân tích: Biết bao bướm lả ong lơi Cuộc say đầy tháng...

Phân tích Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi

Phân tích Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi Bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi là bức tranh phong cảnh mùa hè độc đáo nhưng thấp thoáng là niềm tâm sự của tác giả. Hướng dẫn phân tích:...

Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Phân tích Chuyện chức phán sự đền Tản Viên Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo Hướng dẫn phân tích: Người xưa từng răn dạy rằng “cây...

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo

Phân tích tư tưởng nhân nghĩa trong Bình Ngô đại cáo Mời mọi người tham khảo thêm tài liệu: Phân tích hình ảnh người phụ nữ qua hai bài thơ “Tự tình” và “Thương vợ” Hướng dẫn phân tích:...