Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Tóm tắt đề thi

Câu 2. (2,0 điểm)

Cho phương trình x2 – (2m + 1)x + m2 -1 = 0 (m là tham số)

  1. Giải phương trình với m = 5
  2. Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn:

(x12 -2mx1 + m2)(x2 + 1) = 1

Câu 3 (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình hoặc hệ phương trình:

Một mảnh vường hình chữ nhật có diện tích là 300 m2. Nếu giảm chiều dà đi 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì mảnh vường trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

Câu 4 (3 điểm)

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB và điểm C nằm trên đường tròn (C không trùng với A và B). Lấy điểm D thuộc đoạn AG (D không trùng với A và C). Tia BD cắt cung nhỏ AC tại điểm M, tia BC cắt tia AM tại điểm N.

  1. Chứng minh MNCD là tứ giác nội tiếp
  2. Chứng minh AM.BD = AD.BC
  3. Gọi I là giao điểm thứ hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ADM và tam giác BDC. Chứng minh ba điểm N, D, I thằng hàng

Chi tiết đề thi “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017

 

Đáp án và lời giải chi tiết “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Quảng Ninh năm 2017