Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)

Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 181 Câu 1. Hằng ngày, phụ nữ uống viên thuốc tránh thai...

Điện thế nghỉ

Điện thế nghỉ Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 116 Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Trả...

Truyền qua xi-nap

Truyền qua xi-nap Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học. Câu 2. Chất trung gian hóa...

Tập tính của động vật (tiếp)

Tập tính của động vật (tiếp) Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường...

Hoocmon thực vật

Hoocmon thực vật Tập tính của động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 142 Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng. Trả lời: Hoocmôn thực vật...

Hô hấp ở động vật (tiếp)

Hô hấp ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 75, 76 Câu 1. Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn. Trả lời: Có...

Tiêu hóa ở động vật (tiếp)

Tiêu hóa ở động vật (tiếp) Hô hấp ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 70 Câu 1. Nêu sự khác nhau cơ bản về ống tiêu hóa quá trình tiêu hóa...

Quang hợp và năng suất cây trồng

Quang hợp và năng suất cây trồng Tiêu hóa ở động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 50 Câu 1: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật ?...