Điện thế nghỉ

Điện thế nghỉ Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 116 Câu 1. Điện thế nghỉ là gì ? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào? Trả...

Truyền qua xi-nap

Truyền qua xi-nap Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh Câu 1. Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp. Trả lời: Hình 30.2. Sơ đồ câu tạo xináp hóa học. Câu 2. Chất trung gian hóa...

Tập tính của động vật (tiếp)

Tập tính của động vật (tiếp) Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Tập tính là chuỗi những phản ứng của động vật trả lời kích thích từ môi trường...

Quá trình truyền tin qua xinap

Quá trình truyền tin qua xinap Làm thế nào để xung thần kinh có thể lan truyền từ tế bào thần kinh nhày sang tế bào thần kinh khác I. KHÁI NIỆM XINAP Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế...

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống Điện thể nghỉ, điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh Trong tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về hiện tượng cảm ứng ở động...

Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống Cảm ứng ở động vật khác cảm ứng ở động vật ở những điểm nào ? Hệ thần kinh ở thực vật tiến...

Cảm ứng ở thực vật

Cảm ứng ở thực vật Cảm ứng ở động vật Sinh vật sống ở môi trường nào thì sẽ chịu tác động bởi các nhân tố kích thích ở môi trường đó. Sau khi tiếp nhận các tác nhân...

Tập tính động vật

Tập tính động vật Cảm ứng ở thực vật Tập tính động vật là gì và nó có ý nghĩa gì trong đời sống động vật ? Có mấy loại tập tính và chúng được hình thành bằng cách...