Hướng dẫn soạn bài: Viết bản tin

Hướng dẫn soạn bài: Viết bản tin Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Khái niệm Bản tin là đơn vị cơ...

Hướng dẫn soạn bài: Luyện tập về từ Hán Việt

Hướng dẫn soạn bài: Luyện tập về từ Hán Việt Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Viết bản tin I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Sử dụng từ Hán Việt hợp lí, đúng ngữ...

Hướng dẫn soạn bài: Bài viết số 4 (Lớp 11)

Hướng dẫn soạn bài: Bài viết số 4 (Lớp 11) Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Về nội...

Hướng dẫn soạn bài: Đọc kịch bản văn học

Hướng dẫn soạn bài: Đọc kịch bản văn học Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Ôn tập về làm văn (Lớp 11) I. NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC 1....