Đề Văn vào lớp 10 chuyên Văn trường chuyên ở Hà Nội 2017-2018

Đề gồm 2 câu hỏi với nghị luận văn học là tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải.

Đề Văn vào lớp 10 chuyên Văn trường chuyên ở Hà Nội 2017-2018

 

Thảo luận cho bài: Đề Văn vào lớp 10 chuyên Văn trường chuyên ở Hà Nội 2017-2018