Đôi điều về sự nghiệp văn học của Nguyễn Tuân

Những nét chính về sự nghiệp văn học của Nguyễn Tuân. Chú ý nêu rõ đặc điểm cơ bản về con người, tư tưởng và phong cách nghệ thuật của Nguyền Tuân.        Nguyễn Tuân (1910 – 1987), quê...

Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu

Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu: Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt I. NHỮNG NÉT CHÍNH VỀ TIỂU SỬ VÀ QUAN NIỆM NGHỆ THUẬT:  1) Tố Hữu...

Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt

Lý Công Uẩn và Lý Thường Kiệt Mời các em học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tìm hiểu về tác giả Tố Hữu Lý Công Uẩn là người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang. Ông sinh ngày 12...

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông, Hồ Xuân Hương

Tác giả Hải Thượng Lãn Ông, Hồ Xuân Hương Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Nguyễn Công Trứ Hải Thượng Lãn Ông là tên hiệu của Lê Hữu Trác, một nho gia và...

Tác giả Nguyễn Công Trứ

Tác giả Nguyễn Công Trứ Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Nguyễn Gia Thiều Cụ Nguyễn Công Trứ (1778-1858), tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hi Văn, người...

Tác giả Nguyễn Gia Thiều

Tác giả Nguyễn Gia Thiều Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh Nguyễn Gia Thiều sinh năm 1741, không rõ ngày tháng nào, ở làng Liễu Ngạn, tổng Liễu...

Tác giả Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh

Tác giả Chế Lan Viên, Hồ Dzếnh Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Lưu Quang Vũ Chế Lan Viên tên thật Phan Ngọc Hoan, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1920, quê ở...

Tác giả Lưu Quang Vũ

Tác giả Lưu Quang Vũ Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Nguyễn Bính Lưu Quang Vũ sinh ngày 17 tháng 4 năm 1948 tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa (Vĩnh Phú). Quê...

Tác giả Nguyễn Bính

Tác giả Nguyễn Bính Mời các bạn học sinh tham khảo thêm tài liệu: Tác giả Lưu Quang Vũ Nguyễn Bính tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh năm 1918 tại xã Đồng Đội, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam...