Trụ não – Tiểu não – Não trung gian

Trụ não – Tiểu não – Não trung gian Phản xạ Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 146 Câu 1. Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng trụ não, não trung gian và...

Phản xạ

Phản xạ Trụ não – Tiểu não – Não trung gian Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học, Lớp 8, Trang 23 Câu 1 : Phản xạ là gì ? Hãy lấy ví dụ về phản xạ. Hướng dẫn...

Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8

Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8 GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG KẾT SINH HỌC 8 I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH 1. Lệnh I Điền bảng: Bảng 66 – 1. Các cơ quan bài tiết Các cơ quan...

Đại Dịch AIDS – Thảm Họa Của Loài Người

Đại Dịch AIDS – Thảm Họa Của Loài Người Ôn Tập Tổng Kết Sinh Học 8 GIẢI BÀI TẬP ĐẠI DỊCH AIDS – THẢM HOẠ CỦA LOÀI NGƯỜI I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH 1. Lệnh mục I Dựa vào...

Các Bệnh Lây Qua Đường Tình Dục

Các Bệnh Lây Qua Đường Tình Dục Đại Dịch AIDS – Thảm Họa Của Loài Người GIẢI BÀI TẬP CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH 1. Lệnh mục I Nêu tác hại của...

Cơ Quan Sinh Dục Nữ

Cơ Quan Sinh Dục Nữ Các Bệnh Lây Qua Đường Tình Dục BÀI 60: GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN SINH DỤC NỮ I. GIẢI ĐÁP LỆNH Dựa vào hình 61 – 1 và bằng những thông tin thu lượm...

Thụ Tinh, Thụ Thai Và Phát Triển Của Thai

Thụ Tinh, Thụ Thai Và Phát Triển Của Thai Cơ Quan Sinh Dục Nữ GIẢI BÀI TẬP THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIÊN CỦA THAI I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH 1. Lệnh mục I Hãy nêu rõ những...

Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai

Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai Thụ Tinh, Thụ Thai Và Phát Triển Của Thai GIẢI BÀI TẬP CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH 1. Lệnh...

Cơ Quan Sinh Dục Nam

Cơ Quan Sinh Dục Nam Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai GIẢI BÀI TẬP CƠ QUAN SINH DỤC NAM I. GIẢI ĐÁP LỆNH Dựa vào hình 60 – 1 và các chú thích trên hình...