Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Đi đường của Hồ Chí minh. Bài làm: Bài thơ Đi đường (Tẩu lộ) trích từ tập Nhật kí trong tù. Giống như một số bài có cùng chủ đề như Từ Long...

Phân tích Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn ngữ

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài Chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Bài làm: Lí Công Uẩn (974 – 1028) quê ở châu cổ Pháp, lộ Bắc Giang, nay là làng Đình Bảng,...

Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích bài thơ Ngắm trăng của Hồ Chí Minh. Bài làm: Thân thể ở trong lao Tinh thần ở ngoài lao. Đó là tinh thần của người tù Hồ Chí Minh. Dẫu bị giam cầm xiềng...

Thuyết minh về con chó nhà em nuôi

Đề bài: Nhà em có nuôi một vài con vật rất đáng yêu. Em hãy viết bài văn thuyết minh về con vật mà em yêu thích nhất. Bài làm: Trong nhà, tôi là mèo cưng của cô chủ,...