Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Thái Nguyên năm học 2017 – 2018 bao gồm 10 câu hỏi tự luận. Mỗi câu hỏi 1 điểm, đề có tính phân loại học sinh cao. Bổ sung đề thi vào tài liệu ôn tập cho kì thi sắp tới nhé.

Một số câu hỏi có trong đề thi:
Câu 2: (1,0 điểm)
Cho hàm số bậc nhất y = (2m -3) x + 5m -1 (m là tham số, m # 3/2)
1. Tìm m để hàm số nghịch biến trên R
2. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là -6

Câu 7: (1,0 điểm)
Một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5cm, diện tích là 6 cm2. Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác đó.

Câu 8. (1,0 điểm)
Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A, B. Gọi M là trung điểm của OO’. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với AM cắt các đường tròn (O) và (O’) lần lượt ở C và D. Chứng minh rằng AC = AD.

Câu 9: (1,0 điểm)

Cho đường tròn (O), đường kính Ab, cung CD nằm cùng phía với AB (D thuộc cung nhỏ BC). Gọi E là giao điểm của AC và BD, F là giao điểm của AD và BC.

  1. Tính góc ÀB khi số đo của cung CD bằng 80 độ
  2. TÍnh số đo cung CD khi góc AEB bằng 50 độ

ĐỀ THI CHI TIẾT MÔN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Đáp án “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thái Nguyên năm 2017