Soạn bài mùa xuân của tôi

Soạn bài mùa xuân của tôi Phát biểu cảm nghĩ về bài Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh I. Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Bài văn cảnh sắc và không khí mùa xuân ở...

Phân tích bài Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh

Phân tích bài Ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh Phát biểu cảm nghĩ về truyện Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn Bài làm Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được nghe ông bà kể chuyện cổ...