Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút

Các câu hỏi có trong đề thi:

Câu III. (1,0 điểm) 

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Một nhóm gồm 15 học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng được 30 cây, các bạn nữ trồng được 36 cây. Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và số học sinh nữ của nhóm, biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây.

 Câu IV. (3,5 điểm)

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O)  kẻ hai tiếp tuyến MA, MB  với đường tròn ( A, B là các tiếp điểm). Lấy điểm C  trên cung nhỏ  AB (C không trùng với  A và B ). Từ điểm C  kẻ  CL vuông góc với AB, CE  vuông góc với  MA, CF  vuông góc với MB  (D thuộc AB,  E thuộc MA, F thuộc MB) Gọi I là giao điểm của AC  và  DE , K là giao điểm của  BC và DF . Chứng minh rằng:

a. Tứ giác nội tiếp một đường tròn.
b. Hai tam giác và  đồng dạng.
c. Tia đối của là tia phân giác của góc ECF.
d. Đường thẳng song song với đường thẳng

Đề thi chi tiết:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Đáp án và biểu điểm “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bắc Ninh năm 2017