Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6 trang  10 SGK Sinh học lớp 12...

Điều hòa hoạt động gen

Điều hòa hoạt động gen Đề cương chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị Điều hoạt hoạt động gen là quá trình điều hòa hoạt động nhân đôi, phiên mã , dịch mã ở sinh vật. Từ...