Phát biểu cảm nghĩ về truyện Thầy bói xem voi

Đề bài: Em hãy viết bài văn nêu Cảm nghĩ về truyện ngụ ngôn Thầy Bói Xem Voi trong chương trình văn học lớp 6. Bài làm: Truyện Thầy bói xem Voi có ý nghĩa giáo dục rất sâu...

Tả cô giáo của em khi đang giảng bài trên lớp

Đề bài: Lúc giảng bài trên lớp hình ảnh cô giáo em thật đẹp. Em hãy viết bài văn tả cô giáo của em khi đang giảng bài trên lớp cho mọi người cùng nghe. Bài làm: Cô Thu...