Chính tả Đường đi Sa Pa

TUẦN 30: CHÍNH TẢ ĐƯỜNG ĐI SA PA  Câu 1: Nhớ – viết bài “Đường đi Sa Pa” (từ hôm sau…. đến hết). Gợi ý: Học thuộc lòng đoạn văn, viết đúng từng câu, từng chữ và cả dấu...

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.X.Pu-skin

Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.X.Pu-skin Phân tích bài Về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh (mẫu 1) Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích bài thơ Tôi...

Phân tích truyện ngắn Người trong bao của A.P.Sê-khốp

Phân tích truyện ngắn Người trong bao của A.P.Sê-khốp Phân tích bài thơ Tôi yêu em của A.X.Pu-skin Đề bài: Em hãy viết bài văn phân tích truyện ngắn Người trong bao của A.P.Sê-khốp. Bài làm: A.P.Sê-khốp (1860 –...

Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Phân tích truyện ngắn Người trong bao của A.P.Sê-khốp Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh...

Bình giảng bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu

Bình giảng bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu Phân tích bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh Đề bài: Nhắc đến Xuân Diệu ta tưởng tượng ngay đến thiên nhiên con người. Em hãy...

Phân tích tình yêu và thù hận Wiliam Shakespeare

Phân tích tình yêu và thù hận Wiliam Shakespeare Bình giảng bài thơ Đây mùa thu tới của Xuân Diệu Đề bài: Phân tích tình yêu và thù hận của Wiliam Shakespeare. Bài làm: Wiliam Shakespeare là nhà thơ...