Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao

Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao Phân tích bài Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng (mẫu 2) Đề bài: Phân tích truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao Bài làm  Ai làm cho...

Cảm nhận về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

Cảm nhận về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Phân tích tác phẩm Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét) của Sếch-Spia Bài làm  1. Cái động thái bộc lộ đầy đủ nhất thần thái Xuân...

Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

Đề bài: Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà Cảm nhận về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu Bài làm  Nói đến Tản Đà, trước hết người ta nói đến sự nghiệp thi ca của ông....

Phân tích bài thơ Thơ Duyên của Xuân Diệu

Phân tích bài thơ Thơ Duyên của Xuân Diệu Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà Bài làm  1. Xuân Diệu được coi là nhà thơ tình số một của văn học Việt Nam hiện đại. Thơ...