Hoocmon thực vật

Hoocmon thực vật Tập tính của động vật (tiếp) Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 142 Câu 1. Hoocmôn thực vật là gì?  Nêu các đặc điểm chung của chúng. Trả lời: Hoocmôn thực vật...

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật Sinh trưởng phát triển ở động vật có diểm gì khác với sinh trưởng ở thực vật...

Phát triển ở thực vật có hoa

Phát triển ở thực vật có hoa Sinh trưởng và phát triển ở động vật Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của 1 cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình...

Hooc môn thực vật

Hooc môn thực vật Phát triển ở thực vật có hoa Hooc môn thực vật là gì ? Ở cơ thể thực vật có những loại hooc môn nào ? Chúng có vai trò gì trong quá trình sinh...

Sinh trưởng ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật Hooc môn thực vật Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Có mấy kiểu sinh trưởng ở thực vật ? Đặc điểm của từng kiểu sinh trưởng ? Sinh trưởng ở thực vật...