Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 3: (1,5 điểm)

Một ô tô dự định đi từ đến xe A đến bến xe B cách nhau 90 km với vận tốc khônhiênng đổi. Tuy , ô tô khởi hành muộn 12 phút so với dự định. Để đến bến xe B đúng giờ ô tô đã tăng tốc lên 5 km/h so với vận tốc dự định. Tìm vận tốc dự định của ô tô.

Câu 4: (3.5 điểm)

Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ điểm C nằm ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến CA, CB và cát tuyến CMN với đường tròn (O) (A, B là hai tiếp điểm, M nằm giữa C và N). Gọi H là giao điểm của Co và AB.

  1. Chứng minh tứ giác AOBC nội tiếp
  2. Chứng minh CH.C0 = CM.CN
  3. Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt CA, CB theo thứ tự tại E và F. Đường vuông góc với CO tại O cắt CA, CB theo thứ tự tại P, Q. Chứng minh góc POE = góc OFQ
  4. Chứng minh PE + QF >= PQ

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017

ĐÁP ÁN CHI TIẾT “Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017”

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình năm 2017