Soạn bài: Dấu gạch ngang

Soạn bài: Dấu gạch ngang Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Con rồng cháu tiên I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Công dụng của dấu gạch ngang Trong mỗi trường hợp sau đây, dấu gạch...

Soạn bài: Ôn tập phần văn

Soạn bài: Ôn tập phần văn Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Dấu gạch ngang 1. Lập bảng danh mục nhan đề các văn bản tác phẩm (hoặc đoạn trích) đã được đọc – hiểu...

Soạn bài: Văn bản đề nghị

Soạn bài: Văn bản đề nghị Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Ôn tập phần văn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của văn bản đề nghị a) Các văn bản sau đây...

Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Văn bản đề nghị I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Dấu chấm lửng a) Trong các trường hợp sau, dấu...

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính Đoạn trích Nỗi oan Thị Kính thể hiện được những phẩm chất tốt đẹp cùng nỗi oan bi thảm, bế tắc của người phụ nữ và sự đối lập giai cấp thông qua xung đột...

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Quan Âm Thị Kính I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thế nào là văn bản hành chính? a) Đọc...

Soạn bài: Liệt kê

Soạn bài: Liệt kê Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Thế nào là phép liệt kê? a) Cấu tạo của câu...

Hướng dẫn soạn bài: Ca Huế trên sông Hương

 Ca Huế trên sông Hương của Hà Ánh Minh  Ca Huế trên sông Hương là một sinh hoạt văn hoá tao nhã, đầy sức quyến rũ, được các ca sĩ, nhạc công tài hoa biểu diễn trên thuyền rồng. Mời các...

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề Mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Hướng dẫn soạn bài: Ca Huế trên sông Hương 1. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ Ở NHÀ Với một trong các đề văn...