Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 – 2018.

Tiếp tục loạt đề ôn thi vào lớp 10 môn Toàn của các trường THPT và Sở Giáo Dục và Đạo Tạo của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hôm nay, BQT website gửi đến các bạn học sinh lớp 9 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương.

Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 – 2018 sẽ được bổ sung vào tài liệu ôn tập của rất nhiều bạn học sinh.

Trong đề thi có xuất hiện một số câu hỏi sau:

Câu 3:

  1. Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% và tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?
  2. Tìm m để phương trình: x2+5x+3m-1 = O (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn x12-x22+3x1 x2=75

Câu 4: Cho đường trong tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường trong (A,B là các tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khácA), đường thằng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thằng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB.

Đề thi và lời giải chi tiết

Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 - 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toàn tỉnh Hải Dương năm học 2017 – 2018