Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017 – 2018

Đề thi lần này có một chút thay đổi so với các đề thi lần trước, cấu trúc đề thi bao gồm hai phần: phần 1 – Trắc nghiệm và phần 2 – Tự luận. Phần trắc nghiệm 2 điểm và phần tự luận 8 điểm. Đề thi có đáp án câu 5 – phần tự luận. Bổ sung đề thi thú vị này vào tập đề thi để ôn tập thật tốt cho kì thi sắp tới nhé.

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi: (Xem chi tiết ở phần sau)

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 4: Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có tổng 2 nghiệm bằng 5?

Câu 5: Trong các phương trình bậc hai sau phương trình nào có nghiệm trái dấu?

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, biết BH = 4cm và CH = 16cm. Độ dài đường cao AH bằng?

Câu 8: Cho hình tròn có bán kính bằng 3 cm chiều cao bằng 4 cm. Diện tích xung quang của hình tròn đã cho bằng?

Phần 2: Tự luận

Câu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, đường tròn tâm E đường kính BH cắt AB tại M (M khác B), đường tròn tâm F đường kính HC cắt AC tại N (N khác C).

  1. Chứng minh AM.AB = AN.AC và AN.AC = MN2
  2. Gọi I là trung điểm của EF, O là giao điểm của AH và MN. Chứng minh IO vuông góc với đường thằng MN
  3. Chứng minh 4(EN2+FM2) = BC2 + 6AH2

Xem thêm đề thi của các trường THPT cũng như cácsở giáo dục và đào tạo tại: Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Đề thi chi tiết

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017 - 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định năm 2017