Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017

Bộ đề thi tiếp theo Soạn bài 123 giới thiệu đến các bạn học sinh là đề và đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán của tỉnh Bình Dương năm học 2017 – 2018.

Đề thi bao gồm 5 câu hỏi, thời gian làm bài là 120 phút. Cùng thử thách bản thân với đề thi trong 120 phút sau đó quay lại đối chiếu kết quả của mình với đáp án của đề thi. Sau đó hãy đưa ra cho mình một kế hoạch học tập và ôn thi thật tốt để đạt kết quả cao cho kì thi sắp tới nhé.

Một số câu hỏi trong đề thi:

Bài 2: (1,5 điểm) Cho parabol (P): y =x2 và đường thắng (d): y = 4x + 9

  1. Vẽ đồ thị (P)
  2. Viết phương trình đường thằng (d1) biết (d1) song song (d) và (d1) tiếp xúc (P).

Bài 4: (1,5 điểm) Hai đội công nhân đắp đe ngăn triều cường. Nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu làm riêng thì đội I hoàn thành công việc chậm hơn đội II là 9 ngày.  Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội đắp xong đê trong bao nhiêu ngày?

Bài 5: Tam giác AMB cân tại M nội tiếp trong đường tròn (O;R). Kẻ MH vuông góc AB (H thuộc AB), MH cắt đường tròn tại N. Biết MA = 10 cm, AB = 12cm

  1. TÍnh MH và bán kính R của đường tròn
  2. Trên tia đối tia BA lấy điểm C, MC cắt đường tròn tại D, ND cắt AB tại E. Chứng minh tứ giác MDEH nội tiếp và chứng minh các hệ thức sau:

Xem chi tiết Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017 ở phần sau:

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương năm 2017