Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm học 2017 – 2018

Đề thi được BQT sưu tầm tại Tuyển sinh 247 để giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 9 trên cả nước. Thời gian làm bài là 120 phút. Phần sau đề thi là phần đáp án chi tiết. Đề thi sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong quá trình ôn thi chuẩn bị cho kì thi tới.

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề thi

Câu II: Cho phương trình x2 – 2mx + m2 -1 = 0 (1), với m là tham số.

  1. Giải phương trình (1) khi m = 0.
  2. Chứng minh rằng phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (1), lập phương trình bậc hai khi nhận x13-2mx12 +m2x1 -2 và x23-2mx22 +m2x2-2 là nghiệm

Câu III: Giải bài toán bắng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Một nhóm gồm 15 học sinh (cả nam và nữ) tham gia buổi lao động trồng cây. Các bạn nam trồng đước 30 cây, các bạn nữ trồng được 86 cây. Mỗi bạn nam trồng được số cây như nhau và mỗi bạn nữ trồng được số cây như nhau. Tính số học sinh nam và số học nữ của nhóm, biết rằng mỗi bạn nam trồng được nhiều hơn mỗi bạn nữ 1 cây.

Tham khảo đề ôn vào lớp 10 môn thi tiếng Anh vào lớp 10 của các trường trên cả nước.

Đề bài và lời giải chi tiết của Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm học 2017 – 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017

Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017 Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sớ Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017

Thảo luận cho bài: Đề thi vào lớp 10 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh năm 2017