Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 1

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hải Hậu C- Đề 1

Câu 2:
 • B

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hải Hậu C- Đề 1

Câu 3:
 • D
Câu 4:
 • B
Câu 5:
 • D
Câu 6:
 • A
Câu 7:
 • C
Đề thi thử môn Toán trường THPT Hải Hậu C- Đề 1

Đề thi thử môn Toán trường THPT Hải Hậu C- Đề 1

Câu 8:
 • A
Câu 9:
 • A
Câu 10:
 • C
Câu 11:
 • D
Câu 12:
 • C
Câu 13:
 • A
Câu 14:
 • C
Câu 15:
 • A
Câu 16:
 • C
Câu 17:
 • C
Câu 18:
 • B
Câu 19:
 • C
Câu 20:
 • D
Câu 21:
 • A
Câu 22:
 • C
Câu 23:
 • D
Câu 24:
 • B
Câu 25:
 • B

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trường THPT Hải Hậu C, Nam Định – Đề 1