Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018

Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Một số câu hỏi có trong đề thi:
Câu 3: Trong 100 vé số có 1 vé trung 10.000 đồng, 5 vé trung 5.000 đồng, 10 vé trúng 1.000 đồng, số vé còn lại không có giải thưởng. Một người mua ngẫu nhiên 3 vé trong 100 vé. Tính xác suất để người đó trúng giải ít nhất 1.000 đồng.

Câu 7: Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuôn có cạnh bẳng 3a. TÍnh diện tích toàn phần của hình trụ đã cho

Câu 11: Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, độ dài đường sinh bằng 2a. Góc ở đỉnh của hình nón bằng

Câu 13: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào ĐÚNG?

A: Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thì song song với nhau

B: Hai mặt phẳng phân biết cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau

C: Hai đường thằng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau

D: Hai mặt phẳng phân việt cùng vuông góc với một đường thằng thì song song với nhau

Câu 32: Người ta lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 viên bi từ 1 hộp chứa 3 viên bi trắng và 5 viên bi đen. Tính xác suất để lấy đước 2 viên bi trắng và 1 viên bi đen

Đề thi và đáp án chi tiết:

Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018 Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018 Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018 Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018 Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018 Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử Toán trường THPT Chuyên Sư Phạm – Hà Nội lần 3 – 2018