Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút (Không tính thời gian giao đề)

Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2; 3; 4). Gọi A, B, C lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên các trục Ox, Oy, Oz. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

Câu 15: Tính diện tích toàn phần của một hình trụ, biết thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng qua trục là một hình vuông có diện tích bằng 36

Câu 18: Có bao nhiêu cách sắp xếp 18 thí sinh vào một phòng thí có 18 bàn mỗi bàn một thí sinh

Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông. Gọi 0 là giao điểm của AC và BD, M là trung điểm của Do, (a) là mặt phẳng đi qua M và song song với AC và SD. Thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (a) là hình gì?

Câu 26: Trong một hộp có 10 viên bi được đánh số từ 1 đến 10, lấy ngẫu nhiêu ra hai bi. Tính xác suất để hai bi lấy ra có tích hai số trên chúng là một số lẻ.

Câu 29: Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = 4, AB = BC= CA = 3. Tính thể tích khối nón giới hạn bởi hình nón có đỉnh là S và đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Câu 37: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức là tiền lãi được cộng vào vốn của kỳ tiếp theo). Ban đầu người gửi với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 2%/kỳ hạn, sau hai năm người đó thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn 1 tháng với lãi suất 0.6%/ tháng. Tính tổng số tiền lãi và gốc nhận được sau 5 năm (kết quả làm tròn tới đơn vị nghìn đồng)

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4 Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4

Thảo luận cho bài: Đề thi thử Toán THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước – lần 4