Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa

Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 2: Cho khối tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng 2a. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD.

Câu 5: Cho bảng biến thiên hàm số y = f(x) như hình vẽ bên dưới. Đồ thi hàm số đã cho có tổng số bao nhiêu đường tiệm cận đúng và tiệm cận ngang?

Câu 7: Cho hình chóp tam giác 0.ABC có đôi một vuông góc với nhau. Gọi H là hình chiếu của O lên mặt phẳng ABC. Kí hiệu S1, S2, S3 và S lần lượt là diện tích tam giác OAB, OAC, OBC và ABC. Xét các khẳng định sau:

Câu 23: Bác Tâm đi du lịch từ thành phố A đến thành phố B sau đó đi đến đảo C. Biết rằng mỗi cách đi từ A đến B chỉ được chọn duy nhất một trong các phương tiện là: máy bay, xe khách hoặc tàu hỏa và từ B đến C chỉ được chọn duy nhất một trong các phương tiện là: máy bay hoặc tàu thủy. Hỏi bác Tâm có bao nhiêu cách đi du lịch từ thành phố A đến đảo C

 

Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa

Thảo luận cho bài: Đề thi thử THPT môn Toán Đại Học Hồng Đức – Thanh Hóa