Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Một số câu hỏi trong đề thi:
Câu 1: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R có bảng biến thiên như hình vẽ. Giá trị cực đại của hàm số là

Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = f(x), y = g(x) và các đường thẳng x =a, x= b (a<b), trong đó y = f(x) và y = g(x) là các hàm số liên tục trên đoạn [a; b]. Diện tích của hình phẳng (H) được tính theo công thức

Câu 6: Cho số phức z có điểm biểu diễn trong mặt phẳng tọa độ là điểm M(2 ; -1). Mô – đun của số phức z bằng

Câu 8: Có bao nhiêu cách xếp 3 bạn A, B, C vào một dãy ghế hàng ngang có 4 chỗ ngồi?

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và mặt phẳng (P): x – 2y – 2z + 3= 0. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

Câu 12: Cho hình nón (N) có chiều cao h = 4, bán kính đường tròn đấy r = 3. Diện tích xung quanh của hình nón (N) bằng

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;-2) và B(0; -2; 3). Mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm A, B có phương trình là:

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2; -1), B(2; -1; 3) và C(-3; 5; 1). Gọi điểm D(a;b;c) thỏa mãn tứ giác ABCD là hình bình hành. Tính tổng T = a + b + c

Câu 21: Để kiểm tra chất lượng sản phẩm của một công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để đem đi phân tích mẫu. Xác xuất để 3 hộp được chọn có đủ cả 3 loại sữa bằng

Câu 24: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông canh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = a (tham khảo hình vẽ). Khoảng cách từ đường thẳng AB đến mặt phẳng (SCD) bằng

Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(2;1;1) và mặt phẳng (P): 2x – y + 2z + 1 = 0. Phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:

Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Thị xã Quảng Trị – lần 1 – 2018