Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018
Năm học: 2017 – 2018
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút

Một số câu hỏi xuất hiện trong đề:
Câu 3: Cho khối trụ có độ dài đường sinh bằng a và bán kính đáy bằng R. Tính thể tích của khối trụ đã cho

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; -2; 1) và mặt phẳng (P): x + y + 2z – 5 =0. Đường thẳng nào sau đây đi qua A và song song với mặt phẳng (P)?

Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M(1;0;1) và mặt phẳng (P): 2x + y + 2z + 5= 0. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là

Câu 16: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và 3 chữ số đó đôi một khác nhau?

Câu 17: Gọi S là diện tích miền hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ bên. Công thức tính S là

Câu 21: Cho khối chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SA = a. Đấy ABC nội tiếp trong đường tròn tâm I có bán kính bằng 2a (tham khảo hình vẽ). Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC.

Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng nào sau đây chứa trục Ox?

Câu 41: Hai chiếc ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, mỗi chiếc có phần chứa chất lỏng là một khối nón có chiều cao 2 dm(mô tả như hình vẽ). Ban đầu chiếc ly thứ nhất chứa đầy chất lỏng, chiếc ly thứ hai để rỗng. Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ nhất sang ly thứ hai sao cho độ cao của cột chất lỏng trong ly thứ nhất còn 1dm. Tính chiều cao h của cột chất lỏng trong ly thứ hai sau khi chuyển (độ cao của cột chất lỏng tỉnh từ đỉnh của khối nón đến mặt chất lỏng – lượng chất lỏng coi như không hao hụt khi chuyển. Tính gần đúng h với sai số không quá 0,01 dm.

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018 Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018

Đáp án “Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018”

Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018

Thảo luận cho bài: Đề thi thử môn Toán trường THPT Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa lần 3 – 2018